ДГ "Русалка"
Детска градина в село Търън

Колектив

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

ЕМИЛИЯ ХУБЕНОВА ЧАУШЕВА - ДИРЕКТОР С ГРУПА

 КАДРИЕ ФЕХМИЕВА КУНДЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ 

РАЛИЦА ЖИВКОВА НЕЙКОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

АННА ПЕТКОВА КАИШЕВА - УЧИТЕЛ

МАРИАНА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

МАРИЯ ПЕТРОВА КАВАРДЖИКОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЮЛИЯ АЛТИМИРОВА ДРАЛЕВА - КАСИЕР,ДОМАКИН

АСЯ ХРИСТЕВА САРАЧЕВА- ГОТВАЧ

СНЕЖАНА СЕВДАЛИНОВА ДИМИТРОВА - ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

МЕЛИХА ХАЙРИЕВА МОЛААСАНОВА - ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ