ДГ "Русалка"
Детска градина в село Търън

История

ИСТОРИЯТА НА ГРАДИНАТА ЗАПОЧВА ПРЕЗ 1974Г., КОГАТО В СЕЛО ТЪРЪН ОФИЦИАЛНО ОТВАРЯ ВРАТИ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ПРИЕМА СВОИТЕ ПЪРВИ ВЪЗПИТАНИЦИ.  ДО 1985 Г. ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ Е ПОМЕЩАВАЛА В СГРАДАТА НА ОУ“СТОЮ ШИШКОВ“С.ТЪРЪН.

СЕГАШНАТА СГРАДА НА ДГ Е ПОСТРОЕНА ПРЕЗ 1986Г.КАПАЦИТЕТЪТ НА ГРАДИНАТА Е – 2 ГРУПИ 50 МЕСТА.

ВЪПРЕКИ ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ НА СЕЛАТА В РОДОПИТЕ И ПРИВЛИЧАНЕТО ИМ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ ВСЕ ОЩЕ В СЕЛО ТЪРЪН ИМА МНОГО МЛАДИ ХОРА И СЕМЕЙСТВА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЕТО ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ Е СЪХРАНИЛА И СЕ РАЗВИВА.

ДГ „РУСАЛКА“ ПРИЕМА ДЕЦА ОТ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА СЕЛО ТЪРЪН И ОТ БЛИЗКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – С.ТРЕБИЩЕ,С.СЕЛИЩЕ., С.ПОДВИС, С.ЕЛЕНСКА,С.РЕКА.

ПРЕЗ 2008ГОДИНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СМОЛЯН, ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ИМЕНУВАНА „РУСАЛКА“.

ДЕЦАТА ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ВЪЗПИТАВАТ В ЗДРАВОСЛОВНА,БЕЗОПАСНА И СИГУРНА СРЕДА.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ПРОМЕНЯ СТИХИЙНО, ИНТУИТИВНО, С ОЧАКВАНИЯ И НАДЕЖДИ.  
ОТ УЧЕБНАТА 2017-2018ГОДИНА ДГ „РУСАЛКА“ПОПАДНА В СПИСЪЦИТЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА СРЕДИЩНА И ЗАЩИТЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА.
ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАЗВИВА ДЕЙНОСТТА СИ С УЧАСТИЕ В МНОЖЕСТВО ПРОЕКТИ ,НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ДР.

ТУК СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРЕКРАСНИ ДЕЦА, КОИТО ДОСТАВЯТ УДОВОЛСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА СЪС СВОИТЕ СЦЕНИЧНИ ИЗЯВИ, ДЕЦА,КОИТО ТВОРЯТ!